Sydänterveys

Sydänsairaudet

Sydänsairaudet voivat olla joko synnynnäisiä tai hankittuja. Synnynnäisiin sairauksiin kuuluvat useat läppäviat, poikkeamat suonistoissa tai aukot väliseinissä. Myös sydänlihasrappeumat ja erityyppiset rytmihäiriöt voivat olla synnynnäisiä.

Hankitut sydänvaivat sen sijaan ilmaantuvat iän myötä. Niiden syntyyn vaikuttavat huomattavasti yksilön elintavat.

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotauti on suomalaisten kansantauti, ja edelleen merkittävin yksittäinen kuolemansyy. Sepelvaltimotaudilla tarkoitetaan sydänlihaksen pinnalla kulkeviin suoniin kertyviä kovettumia, jotka johtavat verenkierron häiriintymiseen.

Sepelvaltimotaudin altistavia tekijöitä ovat tupakointi, diabetes, korkea verenpaine sekä kohonnut veren kolesterolipitoisuus, joka osalla ihmistä hohtuu geneettisistä syistä.

Sepelvaltimotauti kehittyy usein hitaasti vuosien kuluessa. Tavallisin oire on rasituksen yhteydessä esiintyvä rintakipu. Joskus suoniin kertyvä plakki repeää joka johtaa verihyytymän syntymiseen. Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa vakavan rytmihäiriön tai infarktin.

Sydämen rytmihäiriöt

Sydämen rytmihäiriö tarkoittaa että sydänlihaksen supistelu on epäsäännöllistä tai poikkeuksellisen nopeaa tai hidasta. Satunnaisia ”sykytyksiä” tai muljahduksen tunteita esiintyy kaikilla ihmisillä ja ne eivät yksittäin ole merkki vakavasta sairaudesta.

Aikuisen leposyke on yleisimmin noin 60-80 lyöntiä minuutissa, mutta vaihteluväli on suuri. Esimerkiksi kestävyysurheilijoilla se voi olla jopa alle 40. Korkeamman leposykkeen henkilöillä on suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitaudeille.

Eteisvärinä eli flimmeri on yleisin sydämen rytmihäiriöistä. Se tarkoittaa häiriöitä sydämen eteisissä, jotka supistelevat tiheämmin kuin kammiot, mikä johtaa sykkeen epätasaisuuteen. Eteisvärinän esiintyvyttä lisää ennenkaikkea ikä, mutta myös eräät sairaudet.

Sydämen läppäviat

Sydämessä on neljä läppää, kaksi eteisten ja kammioiden välissä ja yksi aortan ja yksi keuhkovaltimon tyvessä. Niiden tehtävänä on ohjata veren pumppaus oikeaan suuntaa, takaisinvirtaus estäen.

Jos läppä vuotaa verta kulkeutuu väärään suuntaan, ja jos se ahtautuu, vaikeutuu virtaus sen läpi. Molemmat läppäviat voivat myös esiintyä yhdessä.

Läppävikoja on sekä synnynnäisiä että iän myötä ilmaantuvia. Iäkkäillä aorttaläpän kalkkeutumisen aiheuttama ahtauma on hyvin yleinen. Se aiheuttaa hengenahdistusta ja rintakipua rasituksesssa. Lievät läppäviat ovat usein oireettomia, mutta voivat johtaa sydämen vajaatoimintaan.

Vakavammat läppäviat vaativat sydänleikkauksen, jossa joko muotoillaan ja korjataan potilaan omaa läppää tai korvataan se tekoläpällä.

Vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta tarkoittaa sairaustilaa jossa sydän ei pysty pumppaamaan verta normaaliin tapaan. Vajaatoiminta ei erillinen sairaus, vaan oire joka voi johtua useista eri sydänsairauksista.

Vajaatoimintaa aiheuttavat useimmiten sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, sydämen läppävika tai sydänlihaksen sairaudet. Vajaatoiminnan yleisyys korreloi vahvasti iän kanssa. Yli 75-vuotiaista sitä sairastaa jo joka kymmenes ihminen.

Tyypillisiä oireita ovat hnegenahdistus ja väsyminen, alkuun rasituksessa mutta vaikeassa sairaudessa myös makuulla. Jos pumppauskyky heikkenee äkisti, voi seuraksena olla hengenvaarallinen keuhkopöhö.

Kohonnut verenpaine

Kohonnut verenpaine eli hypertensio johtaa pitkittyessään valtimoverisuonien vaurioitumiseen ja valtimoiden kovettumiseen. Seurauksena voi olla aivoinfarktin tai aivoverenvuodon aiheuttama aivoverenkiertohäiriö. Korkea verenpaine on myös yksi yleisimmistä sydämen vajaatoiminnan aiheuttajista.

Kohonnutta verenpainettta voidaan hoitaa lääkkeiillä, mutta hyvillä elintavoilla on tätäkin suurempi merkitys. Haitallisia tekijöitä ovat muun muassa liiaallinen suola ruokavaliossa, liikunnan vähäisyys ja liiallinen alkoholinkäyttö.

Sydänlihastulehdus

Sydänlihastulehdus eli myokardiitti johtuu useimmiten viruksesta, ja poikkeaa siten ns. elintapasairauksista joihin useat sydän- ja verisuonitaudit kuuluvat. Sydänlihastulehdus voi siis iskeä myös nuoriin ja hyväkuntoisiin.

Tulehdus voi olla oireeton, mutta tavallisin oire on rintakipu. Myös hengenahdistusta, rytmihäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa voi esiintyä.